Đấu giá gỗ xẻ nhóm III và V tại TP Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau: