Đấu giá gỗ xẻ nhóm I, VI tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà ủy quyền như sau: