Đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ nhóm III, IV, VI, VII tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 do Hạt kiểm lâm huyện Kon Plông ủy quyền như sau: