Đấu giá gỗ Bách xanh, Hoàng đàn và Nghiến tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 0243.7820483

2. Người có tài sản bán đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

- Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

3. Tài sản bán đấu giá: 

STT

Tên tài sản

GKĐ

(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

583kg gỗ Bách xanh (Dạng: Thân, cành, rễ) nhóm IIA. Tương đương: 0,583m3

24.276.000

100.000

4.000.000

2

490kg gỗ Hoàng đàn rủ (Dạng thân, cành, rễ) nhóm IA. Tương đương 0,49m3

3

58 cục gỗ Nghiến tròn dạng thớt nhóm IIA, tương đương 0,524m3

( Giá trên không có thuế GTGT)

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là lâm sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: giờ hành chính ngày 16/7 và ngày 17/7/2018.

- Địa điểm: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2; Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Giờ hành chính từ ngày 13/7/2018 đến 18/7/2018.

- Địa điểm: VP Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17, 18, hạn chót 11h ngày 19/7/2018

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với phương thức trả giá lên.

- Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức mở phiếu trả giá: 10 giờ ngày 20/7/2018.

- Địa điểm: VP Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

Khách hàng có nhu cầu, quan tâm đến tài sản muốn tìm hiểu xin truy cập trang điện tử: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam www.daugiabtn.com