Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá:

Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

Địa chỉ: Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Trồng cây cà phê, hồ tiêu;

+ Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su);

+ Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống;

+ Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp;

+ Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê;

3. Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng; tương đương: 14.676.300 cổ phần (tính theo mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó:

+  Cổ phần Nhà nước:  0 cổ phần

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 7.484.913 cổ phần.

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 708.300 cổ phần.

+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.483.087 cổ phần.

+ Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/ cổ phần.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

- Tên tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

7. Thời gian và địa điểm phát đơn:

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 23 tháng 07 năm 2018.

- Địa điểm: tại Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website được công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 23 tháng 07 năm 2018.

- Địa điểm: tại Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website được công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian: 15 giờ 30 ngày 31 tháng 07 năm 2018.

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.