Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; ....

Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 156.200 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 06/08/2018

Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá     100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 156.200 cổ phần

Ngày phát hành: 06/08/2018