Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chín Chín Núi

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán cổ phần của Công ty Cổ phần Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp sở hữu như sau:  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Chín Chín Núi

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Bất động sản du lịch.

Vốn điều lệ: 125.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 6.375.030

Giá trị cổ phần đấu giá: 63.750.300.000

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 09/08/2017

Giá khởi điểm: 13.800

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 6.375.030

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 6.125.000

Ngày phát hành: 09/08/2017