Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất khu đất Bến xe Bình Khánh, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang ủy quyền như sau:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

1) Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B), tọa lạc tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, như sau:

- Diện tích khu đất cho thuê: 4.986,1m2 đất, (thuộc thửa số 194, tờ bản đồ số 31, 42, theo bản trích đo địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh An Giang lập ngày 25/5/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại - dịch vụ; ưu tiên phát triển hệ thống thương mại dịch vụ thương hiệu Việt Nam (Trung tâm Thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp).

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Các tiêu chí cơ bản về quản lý xây dựng: Theo Văn bản số 1843/SXD-KTQH ngày 07/9/2015 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng khu đất Bến xe Bình Khánh, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên.

- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo tiền thuê đất của cơ quan thuế, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo Thông báo. Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất còn lại theo Thông báo và các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc đô thị.

(2) Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, như sau:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta).

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(3) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (có giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác).

3) Giá khởi điểm của tài sản (cho cả thời hạn thuê đất): 39.016.233.000 đồng (Ba mươi chín tỷ không trăm mười sáu triệu hai trăm ba mươi ba ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 07/02/2018.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn .