Đấu giá cho thuê lâu dài toàn bộ Sàn thương mại dịch vụ - nhà trẻ, sàn VP KD và căn hộ khách sạn thuộc DA Hanoi Aqua Central

(BĐT) - Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội cho thuê lâu dài toàn bộ Sàn thương mại dịch vụ - nhà trẻ, Sàn văn phòng kinh doanh hạng A và Căn hộ khách sạn 5 sao thuộc dự án Hanoi Aqua Central như sau:

Công ty cổ phần Tháp nước Hà Nội được UBND TP. Hà Nội cho phép được chuyển mục đích sử dụng 6.800 m2 đất tại số 44 Đường Yên Phụ - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội sang đất hỗn hợp (Đất ở và đất thương mại dịch vụ) để thực hiện dự án “Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại (Hanoi Aqua Central)”.

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

1) Quy mô dự án:

- Một Tòa chung cư cao cấp tương đương tiêu chuẩn 5 sao (Tòa A): Gồm 03 tầng hầm, 21 tầng nổi, bao gồm 226 Căn hộ một tầng và 12 Căn hộ thông tầng (Penthouses).

- Một Tòa khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (Tòa B): Gồm 03 tầng hầm, 21 tầng nổi, bao gồm 138 Căn hộ khách sạn.

2) Phương án kiến trúc:

- Tầng hầm B1: Chức năng dịch vụ thương mại, để xe, kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2, trong đó: Khu dịch vụ thương mại khoảng 1.628 m2; Khu để xe khoảng 3.480 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 652 m2; Chiều cao từ 3,45 m ÷ 4,65 m.

- Tầng hầm B2: Chức năng để xe (giàn đỗ xe cơ khí), kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2, trong đó: Khu để xe khoảng 4.595,68 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 1.164,32 m2; Chiều cao 4,85 m.

- Tầng hầm B3: Chức năng để xe (giàn đỗ xe cơ khí), kỹ thuật - phụ trợ. Diện tích sàn xây dựng khoảng 5.760 m2, trong đó: Khu để xe khoảng 4.764,4 m2; Kỹ thuật - phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 995,6 m2; Chiều cao 7,6 m.

- Tầng 01: Chức năng dịch vụ thương mại - nhà trẻ. Diện tích xây dựng khoảng 3.118 m2; Trong đó: Khu nhà trẻ khoảng 725,4 m2 (Bao gồm diện tích sàn trong nhà 496 m2; Diện tích sân vườn 229,4 m2); Khu dịch vụ thương mại khoảng 2.392,6 m2, bao gồm: Diện tích sàn thương mại khoảng 1.661,8 m2; Diện tích sàn kỹ thuật phụ trợ (sảnh, hành lang, cầu thang...) khoảng 730,8 m2; Chiều cao 6,7 m.

- Tầng 02: Chức năng văn phòng kinh doanh. Diện tích xây dựng khoảng 3.298 m2; Trong đó: Diện tích sàn văn phòng khoảng 2.575,3 m2; Diện tích sàn kỹ thuật phụ trợ (hành lang, cầu thang...) khoảng 722,7 m2; Chiều cao 6,0 m.

- Từ tầng 03 đến tầng 20: Chức năng khách sạn và nhà ở thương mại.

- Tầng 21: Chức năng nhà ở thương mại - Căn hộ Penthouse.

II. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có nhu cầu có thể tham gia đấu giá thuê dài hạn tài sản như sau:

1. Quyền thuê lâu dài đối với diện tích Căn hộ khách sạn: Gồm 138 Căn hộ khách sạn tương đương khoảng 24.689 m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 18.776 m2 sàn sử dụng.

2. Thời gian thuê: 50 (năm mươi) năm.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 17/02/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00, ngày 17/02/2018 tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội, P.301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội, P.301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 10 giờ 00 phút, ngày 20/02/2018 tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội, P.301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)/ hồ sơ

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 20/02/2018.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội, P.301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, tổ chức, cá nhân có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:

Ông Nguyễn Văn Toán - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội, P.301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tel: 02438359011. Mobile: 0985 755 168.