Đấu giá Cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Cây cao su thanh lý.

Diện tích: 180,12 ha. Số cây: 66.822 cây. Giá khởi điểm: 51.717.600.000 đồng (Năm mốt tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, sáu trăm ngàn).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/01/2018 đến 16h00, ngày 02/02/2018. Tại Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam (6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần tại Nông trường Tân Lập, Tân Lợi, Thuận Phú.

4. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 16h00, ngày 02/02/2018. Tiền đặt trước: 10.344.000.000 đồng (Mười tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

5. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại địa điểm bán hồ sơ hoặc vào website: www.daugiabtn.com để biết thêm thông tin.

6. Thời gian, địa điểm công bố phiếu trả giá: 09 giờ 30 phút, ngày 06/02/2018 tại Công ty CP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

7. Tên tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh tại TP.HCM Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam.

8. Tên Người có tài sản: Công ty CP Cao su Đồng Phú.