Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Công ty CP đầu tư TC Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, địa chỉ: Km 96, QL. 13, P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, T. Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: 210,56 ha cây cao su thanh lý. 

4. Tổng giá khởi điểm: 43.536.736.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 20/10/2017 tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước theo số tài khoản: 19127561240011 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: 11/10/2017 đến ngày 13/10/2017.

b. Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: 09/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút,  ngày 25/10/2017.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường lớn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư TC Bình Phước ĐT: 0914.167.698; 0947845534

Vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.