Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam - chi nhánh tại TP.HCM thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau: