Đấu giá các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 04, 05, 06/2018 (TP.HCM)

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Tổng Công ty điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. ĐC: 111A Tân Sơn Nhì, P.  Tân Sơn Nhì, Q. ân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH. ĐC: 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tên tài sản: Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 04, 05, 06/2018 (cáp điện và các loại vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 1 Đ4/2018 (2 danh mục): 4.166.000.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

- HM 2 Đ4/2018 (1 danh mục): 328.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu đồng).

- HM 1 Đ5/2018 (31 danh mục): 4.632.000.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu đồng).

- HM 3 Đ5/2018 (16 danh mục): 4.998.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 1 bộ sao y trong thời hạn 3 tháng các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM01 Đ04/2018, HM01 và HM03 Đ05/2018: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đối với HM02 Đ04/2018:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá. Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/7/2018 đến ngày 03/8/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/8/2018 đến 16 giờ 00, ngày 03/8/2018.

Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- HM 1 Đ4/2018: 416.600.000 đồng; HM 1 Đ5/2018: 463.200.000 đồng.

- HM 2 Đ4/2018: 32.800.000 đồng; HM 3 Đ5/2018: 499.800.000 đồng.

Thời gian xem tài sản ngày: 27/7/2018 và ngày 30/7/2018.

- Ngày 27/7/2018 – HM 01 và 02 đợt 04/2018: Lúc 08h30’ đến 08h40’, khách hàng tập trung tại Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM. ĐC: B84A Bạch Đằng, Phường 06, quận Tân Bình, TP.HCM. Xem tài sản: Từ 08h45’ đến 11h30’.

- Ngày 30/7/2018 – HM 01 và 03 đợt 05/2018: Lúc 08h30’ đến 08h40’ khách hàng tập trung tại Công ty Dịch vụ Điện lực TP,HCM. Địa chỉ: A7/II – A12/II, A18/II – A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P, Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM. Xem tài sản: Từ 08h45’ đến 09h45’.

Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 07/8/2018 (thứ Ba).

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM - ĐT: 028 22 455 120.