Đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long

Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản ...

Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     2.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     2.500.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/07/2018 đến 15h30 ngày 06/08/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/08/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          13h30 ngày 13/08/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 14/08/2018 đến 16 giờ ngày 20/08/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 15/08/2018 đến ngày 20/08/2018