Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Giới thiệu về doanh nghiệp: Chế biến mía, mì và cao su, sản xuất mía, mì giống; Sản xuất gạo, bao bì, bốc xếp hàng hóa cảng sông, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, đầu tư tài chính, hạ tầng cụm công nghiệp …..

Vốn điều lệ: 294.040.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     4.998.680 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá 10/01/2018

Giá khởi điểm:      11.531 đồng/cổ phần

Lãi suất trần        

Số mức giá  1

Bước khối lượng   10

Bước giá     1

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa 4.998.680 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 4.998.680 cổ phần

Ngày phát hành   10/01/2018