Đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HADIC, số 809 đường Giải Phóng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn khảo sát, lập dự án các dự án đầu tư xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông

Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 188.103 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 2.257.240.700 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      12.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     12.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:          

+ Thời gian: 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 20/12/2017 đến ngày 28/12/2017

+ Địa điểm: Tại trụ sở VNPT – Tòa nhà VNPT, Tầng 12, Ban Tài chính Kế toán, 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 08/01/2017

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/01/2018 đến 16h30 ngày 16/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 22/01/2018 (Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm, chậm nhất 13 giờ 45 phút ngày 22/01/2018)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          14h15 ngày 22/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/01/2018 đến 16 giờ ngày 01/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 23/01/2018 đến ngày 25/01/2018