Đấu giá tài sản Tàu container 1730 Teu B170V21

Đấu giá tài sản Tàu container 1730 Teu B170V21

21/03/2016 - 00:00
Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Phòng 748, tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) – thông báo: