(BĐT) - Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) công bố kế hoạch năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu 610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 66 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,94% và giảm 21,6% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức là 25% trong năm 2021.

Năm 2020, Công ty ghi nhận 604 tỷ đồng doanh thu, tăng 2,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 84 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh là khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông...

Tính đến 31/12/2020, Công ty có tổng tài sản hơn 450 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 75% (337 tỷ đồng), nợ ngắn hạn chiếm 15,7% (71 tỷ đồng).