(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 60 thửa đất (từ thửa số LK 26-06 đến LK26-34 và từ thửa LK27-13 đến thửa LK27- 43), thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất tại thị xã Sa Pa. Tổng giá khởi điểm tài sản bán đấu giá là 161,022 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

60 thửa đất có diện tích 90 m2, giá khởi điểm quyền sử dụng đất/lô là 1,485 tỷ đồng, giá bán nhà từ 1,14 - 1,22 tỷ đồng/căn. Theo thông báo bán đấu giá, 29 lô đất thuộc LK26 có tổng giá đất và nhà là 78,513 tỷ đồng. 31 lô đất thuộc LK27 có tổng giá đất và nhà là 82,508 tỷ đồng.