(BĐT) - Công ty CP Kho vận Tân Cảng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu ở mức 703,2 tỷ đồng, tăng trưởng 10,28% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng 6% lên 74,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với kết quả doanh thu và lợi nhuận ròng đạt được trong quý I/2021 lần lượt 214 tỷ và 27,2 tỷ đồng, Kho vận Tân Cảng đã hoàn thành tương ứng 30% và 36% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung đầu tư triển khai các dự án mở rộng sản xuất ra ngoài cảng Cát Lái bằng việc triển khai và đưa vào khai thác dự án 3,2 ha Phú Hữu, dự án 7,2 ha ở Đồng Nai. Công ty dự kiến số tiền đầu tư trong năm 2021 khoảng 109 tỷ đồng.