(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã tổ chức đấu giá thành công trọn lô 44.211.900 cổ phần VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex) thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
KDC đấu giá thành công hơn 44,2 triệu cổ phần Voricamex

Theo đăng ký trước đó, Tập đoàn Kido (KDC) đã đăng ký tham gia chào mua cạnh tranh trọn lô hơn 44,2 triệu cổ phần Vocarimex (VOC) của SCIC.

Trong buổi đấu giá có 2 nhà đầu tư tham gia, gồm Tập đoàn Kido (ông Trần Kim Thành là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và cũng là Chủ tịch HĐQT tại VOC) và một nhà đầu tư cá nhân khác.

Kết quả buổi đấu giá, trọn lô cổ phiếu VOC đem ra đấu giá đã thuộc về KDC với tổng giá trị đạt hơn 1.255,6 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân là 28.400 đồng/cổ phần.

Tính đến 30/9, KDC có 6 công ty con - trong đó có 2 công ty con chuyên về mảng thực phẩm dầu ăn gồm Vocarimex và Dầu thực vật Tường An (TAC).

Như vậy, KDC đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VOC từ 51% lên 87,29% vốn điều lệ và SCIC không còn là cổ đông tại Vocarimex.