(BĐT) - Ngày 14/5 tới, Công ty CP Bao bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán: INN) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020.

Theo đó, INN sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%; ngày thanh toán là 31/5.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi hơn 35,9 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, tổng doanh thu của INN đạt 1.310 tỷ đồng, giảm 7,63%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 66,5 tỷ đồng, giảm 22,4% so với năm trước (tương ứng giảm hơn 19,1 tỷ đồng).

Năm 2021, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức thấp nhất là 18%/năm. Kết thúc quý I, doanh thu của INN đạt 307,5 tỷ đồng, hoàn thành 22,8% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt gần 25,1 tỷ đồng, hoàn thành 27,9% kế hoạch.