(BĐT) - Ngày 15/1 tới, Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện (mã chứng khoán: ICT) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/1/2021.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên trước đó, Công ty đã thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 là 10 - 12% bằng tiền mặt và đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.547,47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120,22 tỷ đồng.

Trong đó, 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 920,2 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 36,12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 68,1 tỷ đồng, tăng trưởng 80,25% so với cùng kỳ và hoàn thành 56,65% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn hơn 265,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 96,92 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.