Hướng dẫn chung

Video hướng dẫn chung về quy trình, nghiệp vụ đấu thầu qua mạng dành cho nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu... 

1. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG

2. ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG

3. TẠO TÀI KHOẢN THAM GIA HỆ THỐNG

4. TẠO TÀI KHOẢN NGHIỆP VỤ TRÊN HỆ THỐNG

5. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

6. CÀI ĐẶT GOOGLE AUTHENTICATOR NHẬN MÃ XÁC THỰC

7. CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NHANH

8. CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NÂNG CAO

Chuyên đề