(BĐT) - Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo đường dây 110kV Lào Cai - Cốc Xan - Than Uyên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng mức đầu tư của Dự án là 166,6 tỷ đồng, bao gồm 7 gói thầu (2 gói thầu xây lắp; 2 gói thầu dịch vụ phi tư vấn và 3 gói thầu tư vấn).

2 gói thầu xây lắp sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, gồm: Gói thầu số 6 Xây lắp đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Than Uyên đến cột 04 Nậm Thi 2 - Than Uyên (giá gói thầu 74,847 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Xây lắp đường dây 110kV từ cột 04 Nậm Thi 2 - Than Uyên đến trạm biến áp 110kV Lào Cai (giá gói thầu 63,087 tỷ đồng). Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là quý IV/2021.