(BĐT) - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông tin, trong quý I, Công ty ước đạt 31.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với quý I/2020. Trong tổng lợi nhuận trên có 6.500 tỷ đồng là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 500 tỷ đồng từ việc thoái vốn mảng nội thất.
Hòa Phát báo lãi 7.000 tỷ đồng trong quý I/2021

Hòa Phát báo lãi 7.000 tỷ đồng trong quý I/2021

Năm 2021, Hòa Phát đặt kế hoạch tiêu thụ 5 triệu tấn phôi thép, thép xây dựng, 2,7 triệu tấn thép cuộn cán nóng, 920.000 tấn ống thép và trên 300.000 tấn tôn mạ các loại. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch 120.000 tỷ đồng doanh thu và 18.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng 31,4% và 33% so với thực hiện năm 2020.

Hòa Phát đang đẩy nhanh thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Dung Quất 2 dự kiến có tổng đầu tư 85.000 tỷ đồng từ đầu năm 2022. Tiến độ thực hiện dự kiến là 36 tháng từ ngày được bàn giao đất và cấp phép xây dựng.