(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức.

Theo đó, Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10%, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 3 - 4/2022.

Với 203,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi tổng cộng 203,8 tỷ đồng trong lần tạm ứng này.

Quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.387,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 604,47 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18,8% và 102,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty đạt 3.841,6 tỷ đồng doanh thu và 1.333,24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 23,1% và tăng 6,3% so với thực hiện trong năm 2020.