(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hải Phòng cho biết, Thành phố thu hút hơn 2,84 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng năm 2021, gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 113,97% kế hoạch năm. Trong số này, tổng vốn cấp mới và tăng vốn trên toàn thành phố đạt 2,84 tỷ USD và 8,56 triệu USD vốn đăng ký thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cũng trong 9 tháng, vốn đầu tư toàn xã hội của Hải Phòng ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng 1,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực nhà nước ước đạt 10.144,7 tỷ đồng, tăng 0,89%; khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 65.150,3 tỷ đồng, giảm 12,29%; khu vực FDI ước đạt 43.529,8 tỷ đồng, tăng 32,44% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng 9 tháng năm 2021, Thành phố vẫn có 2.185 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 20.554,5 tỷ đồng, tăng 3,55% về số DN và tăng 6,22% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.