(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (bên mời thầu) vừa có văn bản gửi Báo Đấu thầu phản hồi về việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp trăm tỷ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình: tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.  
Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 586,6 tỷ đồng (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 586,6 tỷ đồng (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bên mời thầu cho biết, tại Gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ đường ĐH.09 đến Đường tỉnh 453 (giá gói thầu 109,395 tỷ đồng), có 5 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Trong đó, có 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về mặt năng lực, kinh nghiệm gồm: Công ty CP Xây dựng đô thị Hòa Phú và Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long. Cả 2 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo yêu cầu của HSMT. Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Nam Đô - Công ty CP Nhân Bình là nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính và trúng thầu với giá 109,067 tỷ đồng.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ Đường tỉnh 453 đến Quốc lộ 19 (giá gói thầu 157,256 tỷ đồng), có 5 nhà thầu mua HSMT và có 4 nhà thầu nộp HSDT.

Trong đó, 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật gồm: Công ty CP Xây dựng công trình Nam Đô (bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự); Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình (bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự). Có 2 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính, trong đó Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thủy Sơn - Công ty TNHH Xây dựng Hồng Minh bị loại vì xếp hạng thứ 2 (điểm tổng hợp đạt 96,68 điểm). Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phú - Công ty TNHH Xây dựng Đông Bắc - Công ty CP Xây dựng thương mại 119 Thăng Long với giá trúng thầu là 156,198 tỷ đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên, Ban đã có văn bản thông báo gửi tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu và không có nhà thầu nào kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Về việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu bị chậm, Ban đã chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức rút kinh nghiệm trong việc công khai kết quả chọn nhà thầu, tránh lặp lại tồn tại, sai sót ở các dự án khác. Hiện nay, nhà thầu trúng thầu 2 gói thầu đang bắt đầu triển khai thi công công trình.