(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (bên mời thầu - BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp của Dự án Đầu tư xây dựng công trình: tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà. BMT công khai kết quả lựa chọn nhà thầu muộn so với quy định và không công bố các nhà thầu bị loại tại 2 gói thầu này.
Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 586,6 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 586,6 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Dự án nêu trên có tổng chiều dài 21,25 km, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư đoạn từ thành phố Thái Bình đến Đường tỉnh 453, tổng chiều dài 14,6 km. Giai đoạn 2 đầu tư đoạn từ Đường tỉnh 453 đến Quốc lộ 39, tổng chiều dài 6,6 km. Tổng mức đầu tư của Dự án là 586,6 tỷ đồng. Hiện nhà thầu trúng thầu giai đoạn 1 của Dự án đang triển khai thi công.

Theo tìm hiểu, 2 gói thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án. Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Nam Đô - Công ty CP Nhân Bình trúng Gói thầu xây lắp đoạn từ đường ĐH.09 đến Đường tỉnh 453 với giá 109,067 tỷ đồng (giảm 0,328 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,3%; thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh). Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Xây dựng công trình Nam Đô (thành viên đứng đầu Liên danh) từng đứng đầu Liên danh trúng gói thầu xây lắp giai đoạn 1 của Dự án. Cụ thể, tháng 4/2019, Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Nam Đô - Công ty TNHH Nam Thái - Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà trúng Gói thầu Xây lắp giai đoạn 1 của Dự án (đoạn từ thành phố Thái Bình đến Đường tỉnh 453), với giá trúng thầu 137,172 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng.

Gói thầu Xây lắp giai đoạn 2 của Dự án được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ ngày 27/4/2021 nhưng đến ngày 15/6/2021 (sau 1 tháng 18 ngày), BMT mới công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo quy định, kết quả lựa chọn nhà thầu phải được bên mời thầu công khai trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc chậm công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cũng diễn ra tại 1 gói thầu xây lắp khác của Dự án. Ngày 20/5/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phú - Công ty TNHH Xây dựng Đông Bắc - Công ty CP Xây dựng Thương mại 119 Thăng Long. Giá trúng thầu là 156,198 tỷ đồng, giảm 1,058 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,6%. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2021, BMT mới công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đáng chú ý, BMT không công bố danh sách nhà thầu bị loại. Trong webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu BMT đính kèm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (bao gồm tên nhà thầu trúng thầu, nhà thầu trượt thầu và lý do bị loại) thì BMT đính kèm quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ có tên nhà thầu trúng thầu).

Phóng viên Báo Đấu thầu nhiều lần liên lạc với ông Bình - cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Dự án, nhưng ông Bình lấy nhiều lý do để thoái thác việc cung cấp thông tin về nhà thầu bị loại. Ban đã ký hợp đồng với các nhà thầu và chuẩn bị khởi công công trình.