(BĐT) - Đó là số liệu thống kê của Cục Thuế Hà Nội đến thời điểm 16 giờ ngày 26/3 tính theo số người nộp thuế đến làm thủ tục và hoàn thiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018.
Cục thuế Hà Nội hiện quản lý hơn 4 triệu mã số thuế TNCN. Ảnh: Internet

Cục thuế Hà Nội hiện quản lý hơn 4 triệu mã số thuế TNCN. Ảnh: Internet

Số lượng người nộp thuế đã quyết toán thuế tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Cục Thuế Hà Nội có lượng người nộp thuế rất lớn (trên 160.000 doanh nghiệp), trên 4 triệu mã số thuế TNCN. Bên cạnh đó, trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa của ngành Thuế, số lượng công chức của cục thuế giảm xuống, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ có những khó khăn nhất định.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ làm sao để người nộp thuế không phải chờ đợi, cảm thấy thoải mái khi đến làm việc với cơ quan thuế được Cục Thuế Hà Nội rất coi trọng.