(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2021, Thành phố có 1.791 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký DN thành lập mới đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh DN đăng ký thành lập mới, trong tháng, Thành phố có 3.369 DN hoạt động trở lại, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, trên địa bàn vẫn còn có hơn 4.000 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 1, Hà Nội cấp phép đầu tư mới cho 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 1,8 triệu USD, trong đó có 5 dự án 100% vốn FDI, 1 dự án liên doanh - liên kết. Thành phố cũng có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 0,3 triệu USD…