(BĐT) - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hà Nội đang tổ chức đấu thầu rộng rãi, qua mạng các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 7 tuyến buýt, tổng dự toán 1.049,713 tỷ đồng.
Hà Nội chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xe buýt cho 7 tuyến. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hà Nội chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xe buýt cho 7 tuyến. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 7 gói thầu gồm: Gói thầu Tuyến buýt số 157 (giá gói thầu là 251,908 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 158 (212,474 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 159 (190,136 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 160 (136,269 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 161 (60,638 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 162 (70,081 tỷ đồng); Gói thầu Tuyến buýt số 163 (128,078 tỷ đồng). Dự kiến ngày 15/12/2021, 7 gói thầu đồng loạt được mở thầu.

Nguồn vốn thực hiện được đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 60 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.