Gói thầu XL-08 Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm chi phí dự phòng)

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Đối với thông số kỹ thuật của các bộ đèn Led sử dụng cho Dự án quy định tại Chương V của HSMT, yêu cầu: Tiêu chuẩn cấp bảo vệ kín nước và bụi ngăn quang học IP68đối với bộ đèn Led 150W; tiêu chuẩn cấp bảo vệ chịu va đập cho toàn bộ đèn (phần kính và phần vỏ kim loại) IK10đối với bộ đèn Led 150W.

Về hợp đồng tương tự quy định tại Chương III của HSMT, yêu cầu như sau: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: hệ thống chiếu sáng, bao gồm: đường dây và trạm biến áp, hệ thống cột, đèn chiếu sáng, hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng, hệ thống tiếp địa (trường hợp công trình có nhiều hạng mục thì phải có hạng mục hệ thống chiếu sáng (bao gồm: đường dây và trạm biến áp, hệ thống cột, đèn chiếu sáng, hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng, hệ thống tiếp địa) có giá trị tối thiểu 20.050.000.000 VND); công trình giao thông/ hạ tầng kỹ thuật/ công nghiệp năng lượng, cấp: IV trở lên có giá trị là (V): 20.050.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ”.

Về tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tại tiểu mục 3.1, khoản 3 Biện pháp bảo đảm chất lượng thuộc Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu như sau: “Các thiết bị chính (cáp điện, trạm biến áp 50kVA, tủ điều khiển chiếu sáng, cột đèn, đèn LED150W, đèn LED330W…) phải có kết quả thử nghiệm về các thông số kỹ thuật và đáp ứng hoặc tương đương các yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật của HSMT”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 11/4/2024 một nhà thầu có văn bản đề nghị làm rõ về thông số kỹ thuật của các bộ đèn Led. Nhà thầu cho rằng, chỉ số IP6 là chỉ số IP cao nhất hiện nay được áp dụng khi sản xuất đèn Led, nó gần như kháng hoàn toàn bụi và ngâm trong nước với áp suất cao, thường sử dụng cho đèn âm nước trong bể bơi, thủy cung. Với điều kiện lắp đặt đèn như hiện nay yêu cầu về tiêu chuẩn này là hoàn toàn không phù hợp đối với đèn chiếu sáng đường phố. Còn tiêu chuẩn về độ chịu va đập IK10 đối với đèn chiếu sáng là không cần thiết. Căn cứ theo Bảng 4.3 thuộc TCVN 7722-1:2017 - Năng lượng va đập và khoảng nén của lò xo, mức bảo vệ IK08 là đáp ứng theo quy định của tiêu chuẩn này.

Ngày 17/4/2024, Nhà thầu tiếp tục đề nghị Bên mời thầu làm rõ một số yêu cầu trong HSMT như sau:

Về hợp đồng tương tự, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ như sau:Theo nội dung HSMT đính kèm gồm biểu mẫu mời thầu, thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì Nhà thầu nhận thấy phần khối lượng thi công trạm biến áp của dự án là quá nhỏ (khoảng 1%) trên tổng khối lượng, giá trị của Gói thầu: Lắp đặt 01 TBA 50kvA trên trụ hiện hữu, không có đường dây trung thế. Tuy nhiên, HSMT yêu cầu các nhà thầu phải có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự bao gồm “đường dây và trạm biến áp, hệ thống cột, đèn chiếu sáng, hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng, hệ thống tiếp địa”đã làm hạn chế nhiều nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu. Nhà thầu có được phép sử dụng 02 hợp đồng tương tự: Trong đó có 01 hợp đồng tương tự thi công hệ thống điện chiếu sáng và 01 hợp đồng tương tự thi công hệ thống đường dây và trạm biến áp, trong đó có 01 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu 20.050.000.000 VNĐ để tham dự thầu hay không?

Về tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ như sau: Theo nội dung HSMT đính kèm gồm thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì Nhà thầu nhận thấy để có được kết quả thử nghiệm về các thông số kỹ thuật và đáp ứng hoặc tương đương các yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật của HSMT đối với tất cả các vật tư chính nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 6/4/2024 đến 24/4/2024 là không kịp. Nhà thầu cũng đã liên hệ với trung tâm Quatest để làm việc test các vật tư, thiết bị nêu trên thì mất rất nhiều thời gian và không kịp thời gian tham gia dự thầu. Cho nên Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các kết quả thí nghiệm về thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chính nêu trên do Quatest thực hiện trước khi tiến hành thi công, lắp đặt thì có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSMT hay không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét làm rõ các vấn đề nêu trên nhằm tạo tính cạnh tranh, bình đẳng trong công tác đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 12/4/2024, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình có văn bản trả lời về các nội dung liên quan đến chỉ dẫn kỹ thuật của đèn Led như sau: Khi tham dự thầu nhà thầu đề xuất sử dụng các loại đèn LED150W, đèn LED330W có thông số kỹ thuật tương đương IP66÷IP68, IK08÷IK10 sẽ được đánh giá là đáp ứng HSMT.

Ngày 19/4/2024, sau khi xem xét nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình có văn bản trả lời như sau:

Về hợp đồng tương tự: Theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về phân cấp công trình: mục 1.2.5.11. Đường dây và trạm biến áp, Phụ lục I là công trình công nghiệp năng lượng; mục 2.2.2. Cột đèn, cột điện trong hệ thống chiếu sáng, Phụ lục II là công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo nội dung Báo cáo thẩm định của Bộ GTVT và Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của Chủ đầu tư, loại và cấp công trình được duyệt của Gói thầu là công trình công nghiệp năng lượng và công trình hạ tầng kỹ thuật. HSMT yêu cầu công trình tương tự có các nội dung như trên là phù hợp với nội dung hồ sơ thiết kế của Gói thầu được duyệt và mẫu HSMT, không có yêu cầu khác làm hạn chế sự cạnh tranh. Do đó, việc Nhà thầu cho rằng HSMT đã làm hạn chế nhà thầu là không có cơ sở. HSMT yêu cầu 01 hợp đồng tự có các nội dung như trên, khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu sử dụng 02 hợp đồng tương tự trong đó 01 hợp đồng thi công hệ thống điện chiếu sáng và 01 hợp đồng thi công hệ thống đường dây và trạm biến áp là không phù hợp với HSMT nên sẽ được đánh giá là không đáp ứng. Đối với trường hợp này, Nhà thầu có thể xem xét liên danh với nhà thầu khác để đáp ứng HSMT.

Về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, khi tham dự thầu nhà thầu cung cấp cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp vật liệu, kèm theo kết quả thử nghiệm của sản phẩm đáp ứng yêu cầu từ nhà cung cấp sẽ được đánh giá là đáp ứng (các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đều đã có thử nghiệm về thông số kỹ thuật của nhà sản xuất). Bên cạnh đó, tại Văn bản số 988/SGTVT-KHTH ngày 10/4/2024, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã trả lời Nhà thầu rằng: các thiết bị chính có kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu, được các đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ điều kiện chức năng theo quy định của pháp luật thực hiện sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề