Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị kèm xây lắp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên

Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị kèm xây lắp

2. Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên

3. Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Tại biểu mẫu hợp đồng (Mẫu số 15 Chương VIII): Hợp đồng trọn gói.

Bảng tiên lượng mời thầu: Mục 3 Phần xây tường sử dụng loại gạch có kích thước 6,5x10,5x22.

Tại Chỉ dẫn kỹ thuật (trang số 85): Sử dụng loại gạch có kích thước 60x100x200.

Bảng tiên lượng mời thầu: Mục 3 Phần xây tường sử dụng: Xây gạch đất sét nung. Tại Mục 4 Phần hoàn thiện sử dụng: Trát tường cho gạch không nung.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, HSMT có nhiều nội dung chưa thống nhất như loại hợp đồng và kích thước gạch thi công và đề nghị Bên mời thầu làm rõ.

Liên quan đến việc Bên mời thầu cập nhật HSMT và thay đổi thông báo mời thầu 3 lần mà không ban hành quyết định sửa đổi của Chủ đầu tư, Nhà thầu cho rằng Bên mời thầu đã thực hiện một cách tuỳ tiện, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia về đấu thầu, theo quy định, bất cứ sửa đổi nào liên quan đến HSMT đều phải có quyết định của chủ đầu tư, chẳng hạn phần biểu mẫu nêu trên… Sở dĩ có quy định như vậy là để tránh sự tùy tiện của bên mời thầu, gây khó cho các nhà thầu tham dự.

Đối với những lỗi trong quá trình thao tác nhập liệu thông báo mời thầu, một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót là do Bên mời thầu thực hiện theo quy trình ngược, tức là Chủ đầu tư phê duyệt trước sau đó mới đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Quy trình này rất dễ xảy ra sai sót vì không có sự kiểm tra chéo. Để tránh sai sót, người dùng nên nhập toàn bộ nội dung cần thông báo mời thầu đính kèm các file tài liệu lên Hệ thống, sau đó chọn chế độ xem trước (review) để trình chủ đầu tư phê duyệt.

4. Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trước phản ánh của các nhà thầu, Bên mời thầu cho biết những sai sót nêu trên chủ yếu là sai sót trong quá trình nhập liệu, thao tác trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia về thông báo mời thầu mà không phải HSMT. Bên mời thầu đã rà soát và cập nhật lại theo HSMT được phê duyệt.

5. Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu thực hiện thay đổi thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 3 lần. Lần thứ nhất (ngày 17/8/2023) là “nhập lại yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự cho đúng với HSMT được duyệt”. Lần thứ hai (ngày 18/8/2023) là nhập lại yêu cầu về kỹ thuật của hạng mục thiết bị cho đúng với HSMT đã được phê duyệt và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu từ ngày 8/9/2023 sang ngày 11/9/2023. Và lần thứ ba (ngày 1/9/2023) là nhập lại tên một số công việc theo HSMT, loại hợp đồng tại Điều 6 Biểu mẫu hợp đồng Chương VIII của HSMT.

Ngày 23/9/2023, Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc - Công ty TNHH Xây dựng Thái Bình tỉnh Điện Biên.

Chuyên đề