Gói thầu số 14: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Tuyến đường vào các cơ quan quân khu và đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

· Tiêu chí về nhân sự chủ chốt (Bảng số 02 Chương III của HSMT):

Chỉ huy trưởng: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; III trở lên (còn hiệu lực). Đã trực tiếp tham gia chỉ huy trưởng công trình ít nhất 02 công trình giao thông cấp III trong vòng 5 năm trở lại đây...

Cán bộ kỹ thuật thi công (hạng mục trồng cây): Có bằng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp thuộc chuyên ngành Lâm nghiệp; có bảng tóm tắt quá trình công tác thi công xây dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật trong thời gian liên tục tối thiểu 3 năm…

Kỹ thuật phụ trách trắc đạc: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa lý và môi trường…

· Tiêu chí về thiết bị thi công chủ yếu (Bảng số 03 Chương III của HSMT):

Các thiết bị dự kiến huy động cho Gói thầu: Máy đào, máy lu, máy san, máy rải thảm nhựa, máy ủi có bảo hiểm thiết bị; máy thủy bình và máy toàn đạc có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực và có giấy chứng nhận kiểm nghiệm - hiệu chuẩn còn hiệu lực.

Yêu cầu về máy đào bánh lốp ≥ 0,8m3, số lượng 2 máy.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Kiến nghị/đề nghị làm rõ lần 1:

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt vị trí chỉ huy trưởng, nhà thầu cho biết khoản 1 Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường: “Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên”. Như vậy, yêu cầu của HSMT đối với vị trí nhân sự trên là trái quy định.

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt vị trí cán bộ kỹ thuật thi công (hạng mục trồng cây xanh), Nhà thầu cho biết theo quy định tại khoản 21 và khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2020 thì hoạt động trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng.

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt vị trí kỹ thuật phụ trách trắc địa, khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.”

HSMT yêu cầu nhân sự Kỹ thuật phụ trách trắc đạc tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa lý và môi trường là điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Ngoài ra, nhà thầu cho biết HSMT yêu cầu hầu hết các vị trí nhân sự chủ chốt có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực) vi phạm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu.

Về thiết bị thi công chủ yếu yêu cầu phải có bảo hiểm, Nhà thầu cho biết máy đào, máy lu, máy san, máy rải thảm nhựa, máy ủi là máy công trình… không tham gia giao thông, do vậy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với máy thủy bình và máy toàn đạc, Nhà thầu cho biết đã liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và kiểm nghiệm - hiệu chuẩn theo yêu cầu của HSMT, nhưng Sở Khoa học và Công nghệ trả lời theo quy định chỉ thực hiện 01 thủ tục hành chính là cấp “giấy chứng nhận hiệu chuẩn” cho máy thủy bình và máy toàn đạc.

Về yêu cầu số lượng máy đào bánh lốp, Nhà thầu cho biết máy đào bánh lốp chủ yếu thi công các hạng mục hoàn thiện như: Lắp đặt rãnh vỉa, bó vĩa; đào rãnh thoát nước; đào và lắp đặt ống cấp nước… cho nên với việc bố trí 2 thiết bị máy đào bánh lốp ≥ 0,8 m3 là chưa hợp lý, không phát huy hết được công suất của máy, gây lãng phí về kinh tế.

Theo đó, để tăng tính cạnh tranh, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu xem xét điều chỉnh sửa tiêu chí: “Máy đào bánh lốp ≥ 0,8 m3, số lượng 2 máy” thành “Máy đào bánh lốp > 0,5 m3, số lượng 2 máy”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ lần 2:

Sau khi có văn bản làm rõ của Bên mời thầu, Nhà thầu tiếp tục kiến nghị liên quan đến yêu cầu bảo hiểm đối với thiết bị thi công. Nhà thầu cho biết, căn cứ khoản 18 và khoản 20 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008, các thiết bị thi công mà Bên mời thầu yêu cầu trong HSMT (trừ ô tô) đều là xe máy chuyên dùng (xe máy thi công), không phải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe cơ giới). Vì vậy, đối chiếu với pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì các loại xe máy thi công này không thuộc đối tượng bảo hiểm bắt buộc.

Ngoài ra, theo điểm a Mục 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, không được “quy định về số lượng thiết bị thi công, thiết bị chủ yếu quá mức cần thiết để thực hiện gói thầu”. Trong khi đó, với một gói thầu có quy mô nhỏ và yêu cầu kỹ thuật thi công đơn giản như Gói thầu số 14, Bên mời thầu đã yêu cầu đến 18 chủng loại thiết bị với số lượng lên đến 36 thiết bị các loại. Việc HSMT đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm Khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

a) Về yêu cầu làm rõ nhân sự chủ chốt, ngày 10/5/2024 Bên mời thầu có Văn bản trả lời yêu cầu làm rõ của Nhà thầu, nội dung như sau:

Chức danh Chỉ huy trưởng công trình, điều chỉnh như sau: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giao thông hoặc Cầu đường; có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông; III trở lên (còn hiệu lực); có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động (còn hiệu lực); đã trực tiếp tham gia chỉ huy trưởng công trình ít nhất 01 công trình giao thông cấp III hoặc 02 công trình giao thông cấp IV cùng lĩnh vực trở lên trong vòng 5 năm trở lại đây.

Cán bộ kỹ thuật thi công (hạng mục trồng cây) và kỹ thuật phụ trách trắc đạc, Bên mời thầu cho biết yêu cầu của HSMT là phù hợp căn cứ quy mô của Gói thầu công trình giao thông cấp 3, triển khai thi công trên 3 tuyến đòi hỏi độ chính xác cao; trồng, chăm sóc hơn 200 cây lát hoa. Tuy nhiên để tăng tính cạnh tranh, Bên mời thầu điều chỉnh yêu cầu như sau:

Cán bộ kỹ thuật thi công (hạng mục trồng cây): Có bằng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp thuộc chuyên ngành Lâm nghiệp hoặc Đại học Nông lâm thuộc chuyên ngành khoa học cây trồng; có bảng tóm tắt quá trình công tác (có hạng mục trồng cây); có chứng nhận hoàn thành nghiệp vụ ATLĐ, VSMT còn hiệu lực; bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình có hạng mục trồng cây xanh.

Kỹ thuật phụ trách trắc đạc: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa lý và Tài nguyên môi trường hoặc tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan; có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (còn hiệu lực); xác nhận của chủ đầu tư cho nhân sự đã tham gia công trình hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong đó có tham gia kỹ thuật phụ trách trắc đạc.

Đối với yêu cầu làm rõ hầu hết các vị trí nhân sự đều phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực), căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Bên mời thầu cho biết yêu cầu về giấy chứng nhận, chứng chỉ như trên đối với tất cả vị trí nhân sự chủ chốt trên công trình là phù hợp.

b) Về yêu cầu làm rõ thiết bị thi công chủ yếu:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba...) để bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. Vì vậy, HSMT yêu cầu tất cả thiết bị thi công chủ yếu cho Gói thầu đều có bảo hiểm là phù hợp.

Đối với yêu cầu máy thủy bình và máy toàn đạc, HSMT yêu cầu phải: Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực và có giấy chứng nhận kiểm nghiệm - hiệu chuẩn còn hiệu lực. Sau khi kiểm tra, Bên mời thầu đính chính như sau: Đối với máy thủy bình và máy toàn đạc có giấy chứng nhận giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực.

Đối với yêu cầu máy đào bánh lốp ≥ 0,8m3, số lượng 02 máy, Bên mời thầu cho biết, theo quy định, trong định mức dự toán thiết kế yêu cầu chủng loại máy móc, thiết bị cần thiết để phục vụ thi công hạng mục trong gói thầu thì cần thiết phải yêu cầu trong HSMT để các nhà thầu tham dự có kế hoạch bố trí để đảm bảo nhà thầu tham dự đáp ứng đủ điều kiện về năng lực máy móc thiết bị thi công. Trong danh mục máy móc thiết bị đã nêu trong HSMT của Gói thầu đều nằm trong định mức dự toán hạng mục công trình thuộc Gói thầu và nhà thầu phải đáp ứng.

HSMT yêu cầu máy đào bánh lốp ≥ 0,8m3, số lượng 2 máy là phù hợp với quy mô Gói thầu. Nhà thầu có thể thuê hoặc huy động thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này).

Về kiến nghị, yêu cầu làm rõ lần 2 của Nhà thầu, Bên mời thầu khẳng định việc HSMT yêu cầu tất cả thiết bị chủ yếu cho Gói thầu đều có bảo hiểm là phù hợp với Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và điểm c khoản 1 Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Liên quan đến kiến nghị về số lượng thiết bị thi công, thiết bị chủ yếu quá mức cần thiết để thực hiện Gói thầu, Bên mời thầu cho biết, do tính chất đặc thù công việc thi công trên 3 tuyến công tác đào, vận chuyển đất không phù hợp và công tác đắp đất k95; k98 và công tác mặt đường thảm bê tông nhựa đòi hỏi số lượng máy móc nhiều. Sau nghiên cứu tính toán, Bên mời thầu đưa ra những thiết bị trên là cơ bản đáp ứng theo khối lượng công việc của Gói thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/5/2024, sau khi xem xét các nội dung văn bản yêu cầu làm rõ của Nhà thầu và văn bản làm rõ của Bên mời thầu, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy đã yêu cầu Bên mời thầu rà soát lại các nội dung Nhà thầu yêu cầu làm rõ, xem xét điều chỉnh, đảm bảo các quy định của pháp luật và đảm bảo cạnh tranh, bình đẳng trong đấu thầu.

Cùng ngày, HSMT điều chỉnh đã được phê duyệt và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 16/5/2024, Chủ đầu có văn trả lời kiến nghị của Nhà thầu, nội dung như sau:

Bảo hiểm đối với các loại xe máy thi công: Bỏ tiêu chí này ra khỏi nội dung yêu cầu của HSMT sửa đổi.

Số lượng và danh mục máy móc thiết bị yêu cầu: Giảm số lượng một số thiết bị: Máy rải thảm nhựa (yêu cầu 02, sửa đổi thành 01); ôtô tự đổ <= 10T (yêu cầu 10, sửa đổi thành 07); cần cẩu >= 10T (yêu cầu 02, sửa đổi thành 01); máy thủy bình (yêu cầu 02, sửa đổi thành 0); máy phun nhựa đường (yêu cầu 01, sửa đổi thành 0).

Tất cả nhân sự chủ chốt có chứng nhận hoàn thành nghiệp vụ ATLĐ, VSMT còn hiệu lực: Giữ lại tiêu chí này đối với cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Cán bộ kỹ thuật thi công hạng mục trồng cây: Nhân sự này là cần thiết để điều hành, quản lý chất lượng công việc trồng cây tại công trình. Tuy nhiên, mở rộng tiêu chí để đảm bảo khách quan đối với chức danh này.

Chuyên đề