Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị tin học

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm thiết bị tin học năm 2024

Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị tin học

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 4 Bảng số 01 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu.

Trong đó hợp đồng tương tự là: Có tính chất tương tự: Các hàng hóa tương tự về chủng loại hàng hóa có mã HS là 8471.xxxxx ; 84.43xxxx ; 8504.40.11 (Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính); đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 962.462.900 VND.

Mục 2.2 Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT yêu cầu:

Switch 24 cổng: Tốc độ 10/100/1000 Mbps. Cung cấp chức năng kiểm tra mạng, quản lý ưu tiên đường truyền và chức năng VLAN. Công nghệ sáng tạo năng lượng hiệu quả giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%. Thiết lập mạng đơn giản, chỉ cắm và sử dụng. Bảo hành: 12 tháng

Máy tính xách tay: 3-year warranty English US non-backlit keyboard with numeric keypad, 99-key.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về kiến nghị hợp đồng tương tự, Nhà thầu Công ty TNHH Dịch vụ thương mại máy in Anh Kiệt cho biết, theo báo cáo đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, nhà thầu không đạt năng lực, kinh nghiệm do hợp đồng tương tự không đáp ứng tính chất tương tự theo hàng hoá của HSMT. Phản đối kết luận này, Nhà thầu cho biết, theo yêu cầu của HSMT: “hợp đồng tương tự là hợp đồng có các hàng hóa có mã HS là 8471.xxxx; 8443.xxxx; 8504.40.11”. Theo đó, hợp đồng tương tự mà Nhà thầu đề xuất bao gồm 13 danh mục hàng hóa có cùng mã HS 8471, 2 danh mục hàng hóa mã HS 8443 và 1 danh mục hàng hóa có mã HS 8504.40.11. Như vậy, việc Tổ chuyên gia kết luận hợp đồng tương tự không đáp ứng mã HS theo yêu cầu của HSMT là không có căn cứ. Mặt khác, trong quá trình đánh giá, Nhà thầu không nhận được yêu cầu làm rõ HSDT từ Tổ chuyên gia, Bên mời thầu liên quan đến năng lực, kinh nghiệm, điều này không phù hợp với nguyên tắc đánh giá HSDT theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về kiến nghị đối với thiết bị Switch 24 cổng, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ An Thịnh cho biết, nhà thầu trúng thầu chào thiết bị Switch 24 cổng của TP-LINK với mã sản phẩm TL-SG1024D hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

Switch 24 cổng TP-LINK TL-SG1024D là dòng switch thường không có chức năng quản lý như yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Thiết bị đáp ứng phải là mã sản phẩm TP-SG1024DE.

Về yêu cầu bảo hành máy tính xách tay, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ An Thịnh cho biết, nhà thầu trúng thầu đã chào thầu sản phẩm Dell Latitude 3540, nhưng sau khi đối chiếu tài liệu từ hãng sản xuất cũng không tìm được thông số kỹ thuật nào thể hiện là sản phẩm có chế độ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm cho bàn phím (3-year warranty English US non-backlit keyboard with numeric keypad, 99-key) như HSMT yêu cầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 22/5/2024, đại diện Bên mời thầu - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Thời Đại có văn bản trả lời các kiến nghị của Nhà thầu. Trong Văn bản trả lời, đơn vị cho biết trong quá trình chấm thầu, Tổ chuyên gia chưa xem xét kỹ dẫn đến các sai sót.

Đối với kiến nghị về máy tính xách tay dự thầu phải được bảo hành tiêu chuẩn 3 năm cho bàn phím, đây là yêu cầu của Chủ đầu tư vì máy tính chuyên dùng đi giao dịch xã (nhà thầu có thể có xác nhận của hãng bảo hành bàn phím 3 năm bằng cách mua thêm thời gian bảo hành).

Đơn vị đã tư vấn cho Chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và tiếp tục xét thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 21/5/2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 961/QĐ-NHCS về việc vô hiệu kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Mua sắm thiết bị tin học.

Trước đó, theo Văn bản số 951/QĐ-NHCS ngày 20/5/2024, Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Công nghệ số Hưng Phát - Công ty TNHH Nguyên Hà.

Chuyên đề