Gói thầu: Mua sắm thiết bị đầu cuối ATA các loại

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm thiết bị đầu cuối ATA các loại phục vụ tối ưu mạng cáp đồng cho Trung tâm Viễn thông 1 - địa bàn thành phố Sóc Trăng

Bên mời thầu: Viễn thông Sóc Trăng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Chương V Mục 1 Yêu cầu về kỹ thuật

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 2 Giao tiếp vật lý

Mục 2.3 Giao tiếp vật lý: port connect to PC:

- ATA 4 cổng tối thiểu 01 cổng LAN

- ATA 8 cổng tối thiểu 03 cổng LAN

- ATA 16 cổng tối thiểu 03 cổng LAN+1 cổng RS232

- ATA 24 cổng tối thiểu 03 cổng LAN+1 cổng RS232

- ATA 32 cổng tối thiểu 03 cổng LAN+1 cổng RS232

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Kiến nghị lần 1:

Về yêu cầu giao tiếp vật lý trong HSMT có yêu cầu tại Mục 2.3 giao tiếp vật lý port connect to PC là tối thiếu 3 cổng LAN + 1 cổng RS232.

Về cổng LAN thì mục đích sử dụng chính là để cấu hình thiết bị, thì chỉ cần 1 cổng LAN là đủ. Việc đưa ra yêu cầu tối thiếu 3 cổng LAN + 1 cổng RS232 là không cần thiết và làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu cho biết, gói thầu tương tự ở Viễn thông Hà Nội đã bỏ tiêu chuẩn trên với mã TBMT: IB2400057402. Do đó, nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét và loại bỏ yêu cầu này để không làm hạn chế nhà thầu tham dự.

Kiến nghị lần 2:

Căn cứ vào trả lời kiến nghị của Viễn thông Sóc Trăng ngày 16/5/2024 như sau:

Thiết bị ATA dự thầu phải có tối thiểu 03 cổng LAN + 1 cổng RS232 (thiết bị ATA 16 đến 32 cổng) vì:

Các bộ ATA từ 8 port trở lên nên cần 1 cổng WAN/LAN để kết nối với Router, 01 cổng LAN kết nối PC quản lý, 01 cổng LAN kết nối thiết bị ATA thứ 2, thứ 3 dạng Stackable; Do yêu cầu mục đích sử dụng tại Viễn thông Sóc Trăng cần kết nối nhiều ATA cho từng phòng ban trong các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp,… trên địa bàn thành phố Sóc Trăng tránh việc phải kéo thêm cáp đồng. Việc đưa ra yêu cầu tối thiểu 3 cổng LAN+1 cổng RS232 (với thiết bị ATA 16 đến 32 cổng) không làm hạn chế nhà thầu vì trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thiết bị đáp ứng yêu cầu này. Do đó, yêu cầu này là khách quan và không làm hạn chế nhà thầu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần thiết và đáp ứng nhu cầu mục đích sử dụng của chúng tôi.

Nhà thầu đề nghị làm rõ các vấn đề sau:

Cổng RS232 mục đích để làm gì?

VNPT Hà Nội trước đây mời thầu ATA cũng yêu cầu thiết bị có tối thiểu 3 cổng LAN. Và với những lần mời thầu như vậy chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự thầu. Tuy nhiên, tại gói thầu có TBMT: IB2400057402 thì VNPT Hà Nội đã bỏ yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu 3 cổng LAN thì đã có 3 nhà thầu tham dự với giá chào thầu rất cạnh tranh, tiết kiệm chi phí rất nhiều cho VNPT Hà Nội. Nhà thầu thiết nghĩ, VNPT Hà Nội và VNPT Sóc Trăng đều là đơn vị trực thuộc Tập đoàn VNPT nên nhu cầu về thiết bị ATA là khá tương đồng nhau. Do đó, nhà thầu đề nghị VNPT Sóc Trăng xem xét lại vấn để số cổng LAN và RS232 để tạo tính cạnh tranh trong đấu thầu nhằm mục đích tiết kiệm chi phí.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/5/2024, Bên mời thầu xét thấy mục đích chung của việc đấu thầu rộng rãi qua mạng ngoài việc tìm kiếm được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm tham dự thầu, quan trọng hơn nữa là phải đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật của thiết bị sao cho vừa tiết kiệm chi phí, đồng thời đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng một cách tối ưu nhất nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Bên mời thầu.

Sau khi xem xét kiến nghị của nhà thầu, Viễn thông Sóc Trăng xin ghi nhận và sẽ phát hành lại tiêu chuẩn kỹ thuật của HSMT Gói thầu “Mua sắm thiết bị đầu cuối ATA các loại” thuộc kế hoạch “Mua sắm thiết bị đầu cuối ATA các loại phục vụ tối ưu mạng cáp đồng cho Trung tâm Viễn thông 1 - địa bàn thành phố Sóc Trăng” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đính kèm Tiêu chuẩn kỹ thuật sau khi điều chỉnh).

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 17/5/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 01/QĐĐC.HSMT-VNPT-STG-KTĐT về việc điều chỉnh HSMT. Theo đó, điều chỉnh Chương V Mục 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật tại STT 2.3, bỏ tiêu chí “1 cổng RS232”.

Bên mời thầu đã gia hạn thời gian đóng thầu 02 lần để sửa đổi HSMT, lần 1 đến 16h00 ngày 22/5/2024, lần 2 đến 16h00 ngày 24/5/2024, HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên đề