Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm bổ sung bàn, ghế học sinh cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 2023

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án “Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dạy học cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Ứng Hòa xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia"

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá:

Nguồn nguyên vật liệu sản xuất ra hàng hoá thực hiện Gói thầu: Có tài liệu chứng minh nguồn nguyên vật liệu sản xuất ra các hàng hóa của Gói thầu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại HSMT.

Tiêu chuẩn chất lượng ISO, quy chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá: Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu đối với các hàng hóa có yêu cầu các tiêu chuẩn, ISO đối với nhà sản xuất/hãng sản xuất được quy định tại chương V Yêu cầu về kỹ thuật.

Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế (không nợ thuế với bất kỳ hình thức nào) đến hết ngày 30/9/2023.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về yêu cầu “nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh nguồn nguyên vật liệu sản xuất ra các hàng hóa của Gói thầu”, Nhà thầu cho rằng, tính chất của Gói thầu là mua sắm sản phẩm hàng hóa đã hoàn thiện (bàn, ghế), yêu cầu này vô tình gây hạn chế đối với các nhà thầu thương mại (không phải nhà sản xuất) khi phải xin hồ sơ tài liệu nguồn gốc nguyên vật liệu đầu vào qua nhiều khâu, nhiều đơn vị trung gian ngay trong giai đoạn đấu thầu.

Về yêu cầu “Tiêu chuẩn chất lượng ISO, quy chuẩn kỹ thuật…”, Nhà thầu cho biết, HSMT quy định một loạt các tiêu chuẩn và phương pháp thử đối với hàng hóa, trong đó có nhiều tiêu chuẩn được cho là không bắt buộc áp dụng theo quy định chuyên ngành, hoặc tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-2:2009 (ISO 3131:1975) về gỗ - phương pháp thử cơ lý - Phần 2: Xác định khối lượng thể tích cho các phép thử cơ lý; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-5:2009 (ISO 3132:1975) về gỗ - phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Thử nghiệm nén vuông góc với thớ; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7754:2007 về ván gỗ nhân tạo - ván dăm đã được hủy bỏ bởi Quyết định số 4184/QĐ-BHKHCN ngày 28/12/2018...

Nhà thầu nêu quan điểm: “Mục đích mua sắm hàng hóa đạt tiêu chuẩn là tốt, tuy nhiên, trường hợp Bên mời thầu đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn khác thường so với hàng hóa tương tự đang được tổ chức mua sắm trên cả nước sẽ gây ra cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”.

Đối với uy tín của nhà thầu, Nhà thầu cho rằng việc Bên mời thầu tự ý thêm tiêu chí này vào mục đánh giá uy tín nhà thầu là trái với các mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Một chuyên gia đấu thầu cho biết, các mẫu HSMT chỉ yêu cầu nhà thầu cam kết theo đơn dự thầu về việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu tại phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm, mà không đề cập đến nghĩa vụ tài chính (xác nhận không nợ thuế) như một tiêu chí đánh giá điểm kỹ thuật (uy tín) của nhà thầu. Do đó, quy định như tại HSMT là một “biến tướng” trong đánh giá uy tín nhà thầu.

Cũng theo vị chuyên gia, đối với các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, về nguyên tắc khi chào thầu, các nhà thầu thương mại có đề xuất giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước; tài liệu kỹ thuật/xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất... là đáp ứng tính pháp lý chứng minh nguồn gốc của hàng hóa, thay vì chứng chỉ ISO, TCVN hoặc các dạng tài liệu tương đương.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Làm rõ phản ánh từ phía các nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, việc yêu cầu các tài liệu chứng minh nguồn nguyên vật liệu nhằm đảm bảo hàng hóa được sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chất lượng tốt nhất, đúng với dự toán được duyệt. Với tiêu chí uy tín nhà thầu, để đảm bảo nhà thầu có đầy đủ nguồn lực, vật lực để thực hiện Gói thầu, việc yêu cầu nhà thầu có tài chính lành mạnh là cần thiết, tránh trường hợp nhà thầu trong quá trình cung cấp hàng hóa không đủ nguồn lực làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề