Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị ánh sáng, màn hình Led sân khấu, phông rèm, thảm hội trường và trang trí khánh thiết nhà hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Lập Thạch

Bên mời thầu: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại E-CDNT 10.8 thuộc Chương II của HSMT yêu cầu:

Đối với tấm Modul Led: Hàng hóa phải đạt tiêu chuẩn quốc tế GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018. Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Kèm theo các tài liệu: Giấy Chứng nhận tuân thủ CE – LVD; Giấy Chứng nhận tuân thủ CE – INDOOR-2; Giấy Chứng nhận tuân thủ RoHS; Giấy Chứng nhận tuân thủ FCC; Giấy Chứng nhận tuân thủ CCC; Tiêu chuẩn GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011; GB/T 9254.1-2021; GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 (Loại A)

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu kiến nghị làm rõ một số nội dung như sau:

Về tiêu chuẩn CCC và các tiêu chuẩn GB: Tiêu chuẩn Guobiao hoặc tiêu chuẩn GB là tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc do Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC), Ủy ban Quốc gia về ISO và IEC của Trung Quốc ban hành.

Chứng nhận CCC là một hệ thống đánh giá sự phù hợp của sản phẩm bắt buộc được Chính phủ Trung Quốc thực hiện để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, an ninh quốc gia, quản lý chất lượng sản phẩm và chứng nhận sự tuân thủ.

Chứng nhận CCC và các tiêu chuẩn GB mà Bên mời thầu đưa vào HSMT nhà thầu nhận thấy không phù hợp và đề nghị huỷ bỏ các yêu cầu này ra khỏi HSMT.

Trường hợp nhà thầu có thể chào các chứng nhận và tiêu chuẩn tương đương thì đề nghị Bên mời thầu liệt kê: Chứng nhận CCC tương đương với chứng nhận nào của Việt Nam - Tiêu chuẩn GB… tương đương với tiêu chuẩn nào của Việt Nam

Về tiêu chuẩn CE-INDOOR-2: Tiêu chuẩn CE-INDOOR-2 là tiêu chuẩn rất mới đối với Module Led. Module Led thông thường dùng các tiêu chuẩn CE LVD & CE Marking. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ Tiêu chuẩn CE-INDOOR-2 là tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí gì đối với Module Led.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 26/4/2024, Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 4/5/2024.

Ngày 2/5/2024, Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Lập Thạch có văn bản phê duyệt điều chỉnh HSMT Gói thầu.

Về kiến nghị của nhà thầu, HSMT được điều chỉnh như sau:

Tại mục E-CDNT 10.8: Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

+ Đối với tấm Modul Led: Hàng hóa cung cấp phải đạt nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Kèm theo các tài liệu: Giấy Chứng nhận tuân thủ CE - LVD; Giấy Chứng nhận tuân thủ RoHS. (Nếu Modul Led có xuất xứ Trung Quốc thì phải kèm theo thêm các tài liệu: Giấy Chứng nhận tuân thủ CCC; Tiêu chuẩn GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011; GB/T9254.1-2021; GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2011; GB/T 9254.1-2021 (Loại A)).

Chuyên đề