Gói thầu: Mua sắm giá kho quân nhu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm giá kho quân nhu năm 2024

Bên mời thầu: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục I Chương V của HSMT yêu cầu: Nhà thầu phải có bản cam kết vận chuyển tới từng đầu mối của đơn vị, nếu có yêu cầu của Chủ đầu tư.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu đề nghị làm rõ địa điểm vận chuyển hàng hoá cụ thể vì hàng hóa nặng, cồng kềnh, các điểm vận chuyển xa hay gần đều ảnh hưởng đến giá thành vận chuyển; và làm rõ thời gian giao hàng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu trả lời yêu cầu làm rõ của nhà thầu như sau:

Nhà thầu phải có bản cam kết vận chuyển tới từng đầu mối của đơn vị, nếu có yêu cầu của Chủ đầu tư:

- Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân: 103 Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

- Trạm ra đa 540: Huyện Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

- Trạm ra đa 550: Huyện Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Trạm 3512: Xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Chi đội Kiểm ngư số 3: Xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian giao hàng có thể tùy thuộc vào tình hình nhiệm vụ thực tế của từng đơn vị. Bên mời thầu sẽ thông báo chi tiết trong hợp đồng (thời gian giao dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Chuyên đề