Gói thầu: In mẫu biểu nghiệp vụ Ngành Văn thư, bảo mật, lưu trữ

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán In mẫu biểu nghiệp vụ Ngành Văn thư, bảo mật, lưu trữ

Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Quốc phòng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại STT 5 Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Cam kết bàn giao sản phẩm: Có bản cam kết cấp phát đến 1296 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên phạm vi toàn quốc.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, HSMT yêu cầu “Vận chuyển bàn giao đến 1296 đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trên phạm vi toàn quốc”, tuy nhiên lại không có địa chỉ và số lượng cụ thể cho từng đơn vị, đầu mối.

Để thuận tiện trong việc tính toán chi phí vận chuyển, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu bổ sung địa chỉ giao hàng và số lượng giao hàng cụ thể để Nhà thầu có thể tính giá chào thầu phù hợp.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phúc đáp yêu cầu làm rõ HSMT, Văn phòng Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin về các đầu mối giao, nhận mẫu biểu nghiệp vụ trong Bộ Quốc phòng của Gói thầu “In mẫu biểu nghiệp vụ Ngành Văn thư, bảo mật, lưu trữ”, như sau:

Ban Chỉ huy quân sự thị xã, quận, huyện toàn quốc = 705;

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố = 63;

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố = 45;

Cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng = 40;

Quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, Trường Sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng = 28;

Các đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng = 415.

Mỗi đầu mối cấp phát 45 cuốn.

Địa chỉ các đơn vị được kèm theo hợp đồng sau khi nhà thầu cam kết quản lý chặt chẽ, không cung cấp cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề