Gói thầu: Gói 8 Mua sắm vật tư, văn phòng phẩm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Các gói thầu phục vụ công tác thường xuyên năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Phần 4 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự Mục 2.1 thuộc Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT có nêu: “Có tính chất tương tự: Là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét: (giấy gram A4, A5, A3, bút bi, bút chì, bút xóa, bút dạ, sổ bìa, giấy giao việc, cặp file càng cua, cặp ba dây, đục lỗ, dập ghim, máy dập ghi, nước uống bình, nước uống đóng chai, hộp ghi, pin, giấy vệ sinh...) và đã hoàn thành”.

Tại Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thuộc Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu nhân sự Cán bộ phụ trách dự án có “Trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/kinh tế hoặc tương đương. Đã từng phụ trách quản lý điều hành chung ít nhất 01 dự án có tính chất tương tự gói thầu (nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu sau đây để chứng minh: Hợp đồng kinh tế và Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Quyết định phân công nhiệm vụ hoặc xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư trong đó có nội dung xác nhận danh sách cán bộ tham gia thực hiện hợp đồng). Có hợp đồng lao động (còn thời hạn) hoặc thỏa thuận tuyển dụng cho Gói thầu với người lao động hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng lao động nhân sự này. Nhà thầu đính kèm bản gốc hoặc bản chứng thực các tài liệu trên.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 17/4/2024, một nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ một số nội dung sau:

Đối với phần kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Nhà thầu thấy rằng, tại phần ghi chú của HSMT nêu rõ hợp đồng tương tự: “Tương tự về tính chất: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS - Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn)” chứ không được nêu cụ thể yêu cầu là giấy gram A4, A5, A3, bút bi, bút chì, bút xóa, bút dạ, sổ bìa, giấy giao việc, cặp file càng cua, cặp ba dây, đục lỗ, dập ghim, máy dập ghi, nước uống bình, nước uống đóng chai, hộp ghi, pin, giấy vệ sinh....). Trường hợp Gói thầu có nhiều hạng mục thì chỉ quy định mã HS cho các hạng mục chính của Gói thầu.

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, Nhà thầu nhận thấy, với tính chất gói thầu cung cấp hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường việc yêu cầu nhân sự chốt có thực sự cần thiết và đúng quy định? Do đó, đề nghị Bên mời thầu làm rõ, điều chỉnh và đưa ra cơ sở pháp lý về yêu cầu này của HSMT đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 23/4/2024, sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị làm rõ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời như sau:

Về yêu cầu hợp đồng tương tự của HSMT hoàn toàn tuân thủ quy định tại Mẫu 04A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT (Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa, thì E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về chủng loại, tính chất là có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét. Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự về chủng loại, tính chất để xem xét, đánh giá).

Về yêu cầu nhân sự Cán bộ phụ trách dự án: Do tính chất đặc thù của Gói thầu, thời gian cung cấp kéo dài đến nhiều đơn vị trực thuộc Sở, số lượng giao hàng từng đợt nhỏ lẻ (theo nhu cầu sử dụng thực tế). Vì vậy, HSMT yêu cầu 01 nhân sự phụ trách dự án để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng là phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị 24/2024/NĐ-CP.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề