Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt phòng máy tính

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm phòng máy tính tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của từng loại hàng hóa thuộc Chương V, HSMT yêu cầu: Bộ máy tính giáo viên (kèm theo phần mềm bản quyền “Phần mềm nền tảng AI cho xử lý hình ảnh camera”)

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu và theo tìm hiểu của Nhà thầu, hiện nay trên thị trường chỉ có phần mềm do Công ty TNHH MTV Công nghệ ATOMA phát triển là có thể đáp ứng 100% các chức năng theo yêu cầu của HSMT. Những sản phẩm hàng hóa được sản xuất độc quyền của một đơn vị sẽ khiến có nhiều nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện Gói thầu khó tiếp cận để đặt hàng, giới hạn khả năng tham gia Gói thầu. Bên cạnh đó, những sản phẩm hàng hóa độc quyền sẽ gây ra tính cạnh tranh không công bằng về giá cả, làm tăng giá trị thực tế của hàng hóa, giảm tính hiệu quả về kinh tế.

Theo Nhà thầu, các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT không phù hợp với quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT. Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT nêu rõ một số quy định của HSMT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trong đó có: “Quy định yêu cầu về kỹ thuật mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu”. Để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ nội dung trên của HSMT.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Thay mặt Chủ đầu tư, Bên mời thầu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Số 1 Thừa Thiên Huế trả lời như sau: Dự toán mua sắm Gói thầu cung cấp, lắp đặt phòng máy tính trong đó có thiết bị “Bộ máy tính giáo viên (Kèm theo phần mềm bản quyền “Phần mềm nền tảng AI cho xử lý hình ảnh camera”) được Chủ đầu tư lập, phê duyệt dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định. Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn đáp ứng được năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn để tiến hành khảo sát thị trường, phân tích mức giá và thẩm định giá toàn bộ hàng hóa của Gói thầu (gồm thiết bị, phần mềm và dịch vụ đi kèm), làm cơ sở pháp lý lập dự toán và lập HSMT theo quy định của pháp luật. Cùng với sự phát triển vượt bậc của thời đại công nghệ số, các phần mềm công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đang ngày càng được giao dịch cạnh tranh trên thị trường và được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh, vận tải đến y tế, giáo dục… Phần mềm ứng dụng công nghệ AI có chức năng tương đương của Gói thầu đang được mua, bán và giao dịch khách quan trên thị trường tại thời điểm phát hành HSMT, đã có nhiều nhà cung cấp đáp ứng. Nhà thầu có thể cung cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định tại Mục 2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của từng loại hàng hóa thuộc Chương V HSMT Bộ máy tính giáo viên (kèm theo phần mềm bản quyền “Phần mềm nền tảng AI cho xử lý hình ảnh camera”) hoặc tương đương hoặc tốt hơn.

Bên mời thầu cung cấp thông tin để Nhà thầu được rõ, có điều kiện tìm hiểu thêm các thông tin sản phẩm đáp ứng HSMT để dự thầu một cách bình đẳng, công bằng và tiết kiệm.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên. Gói thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu đến 08h30 ngày 14/6/2024 với lý do: Gia hạn để Bên mời thầu trả lời làm rõ nội dung kiến nghị làm rõ của nhà thầu về yêu cầu kỹ thuật của Phần mềm xử lý hình ảnh camera ngày 07/6/2024.

Chuyên đề