(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
Bộ KH&ĐT sẽ không tiến hành cuộc kiểm tra liên quan đến công tác đấu thầu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Ảnh: St

Bộ KH&ĐT sẽ không tiến hành cuộc kiểm tra liên quan đến công tác đấu thầu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Ảnh: St

Theo đó, sẽ không tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020, gồm 8 cuộc kiểm tra, 4 cuộc thanh tra chuyên ngành và 1 cuộc thanh tra hành chính.

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ KH&ĐT, trong năm 2020, Bộ sẽ tiến hành 37 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ KH&ĐT đã điều chỉnh kế hoạch và không tiến hành 13 trong số 37 cuộc thanh tra, kiểm tra để không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, giúp địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Cụ thể, Bộ KH&ĐT sẽ không tiến hành 4 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2019; việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015 - 2019 tại 4 tỉnh: Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai và Quảng Bình. 4 cuộc thanh tra này sẽ được chuyển sang Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Đây là 4 trong số 6 cuộc thanh tra chuyên ngành trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ KH&ĐT.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng chuyển sang Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với cuộc thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; quản lý, sử dụng công chức và ký kết, thực hiện hợp đồng lao động; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Thống kê Bình Định. Đây là 1 trong 2 cuộc thanh tra hành chính trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ KH&ĐT.

Theo Quyết định điều chỉnh, năm 2020, Bộ KH&ĐT sẽ không tiến hành 8 trong số 21 cuộc kiểm tra. Trong đó có 3 cuộc kiểm tra sẽ được chuyển sang Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ, gồm: Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển của các khu công nghiệp tỉnh An Giang; Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển của các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kiểm tra tình hình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. 2 cuộc kiểm tra liên quan đến công tác đấu thầu trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ KH&ĐT sẽ không kiểm tra nữa, gồm: Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã 2012 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, năm 2020, Bộ KH&ĐT cũng sẽ không tiến hành 3 cuộc kiểm tra theo Kế hoạch, gồm: Kiểm tra các dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn chậm triển khai, các dự án tiềm ẩn núp bóng, lẩn tránh tại một số địa phương; Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của một số dự án đầu tư ra nước ngoài (lĩnh vực thương mại, kinh doanh bất động sản và một số dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính). Cuộc kiểm tra khác mà Bộ KH&ĐT sẽ không tiến hành theo Kế hoạch năm 2020 là kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg; Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 2/10/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa.