(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 6/2020.

Như vậy, với 16,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền 34 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, cuối năm 2019, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 20%. Như vậy mức chi tạm ứng qua 2 đợt hiện là 40% bằng tiền măt.

Quý I/2020, Công ty đạt 82,4 tỷ đồng doanh thu và 14,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 28,3% và 19% so với cùng kỳ 2019.