(BĐT) - Thông tin đến Báo Đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình giải ngân đầu tư công của địa phương đang đạt mức khá. Tính đến nay, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch là 1.375,957 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,36%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Được biết, tổng vốn đầu tư phát triển do Bến Tre quản lý thuộc ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND Tỉnh giao 4.125,177 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 386,1 tỷ đồng, hiện giải ngân được 188,713 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 250 tỷ đồng, giải ngân được 20,413 tỷ đồng. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.470 tỷ đồng, giải ngân đạt 872,783 tỷ đồng - tỷ lệ 37% kế hoạch…

UBND Tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn và Sở KH&ĐT thực hiện thông báo vốn cho 27 đơn vị chủ đầu tư/UBND cấp huyện là 4.125,177 tỷ đồng.