(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) ghi nhận doanh thu đạt 691,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 145,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.900,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 372,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 95,2% và 68,1% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản. Nếu như GDP tăng trưởng 4,8% thì kế hoạch doanh thu 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Nếu như kịch bản GDP tăng trưởng 4% thì doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 430 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 85,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo kịch bản GDP tăng 4,8% và hoàn thành 99,5% dựa trên kịch bản GDP tăng 4%.