(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4/2020. Theo đó, có 29 doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị đạt 30.121 tỷ đồng, chiếm 62,75% tổng giá trị đăng ký.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, có 85 doanh nghiệp phát hành với tổng số vốn huy động được là 70.099 tỷ đồng qua 435 đợt phát hành (đăng ký là 475 đợt), kỳ hạn bình quân 3,96 năm.

Trong tháng 4/2020, nhóm ngân hàng vươn lên dẫn đầu với giá trị phát hành đạt 14.407 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 47,83%. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 5.900 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng...

Tiếp đến là lĩnh vực bất động sản với tổng giá trị phát hành gần 9.650 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,04%.