(BĐT) - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FICO) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với kết quả doanh thu thuần đạt 1.067 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm hơn 54%, còn 13 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế quý IV/2019 của Công ty giảm 48% xuống còn 13 tỷ đồng .
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2019, FICO ghi nhận 3.898 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 59 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm tương ứng 40% và 81% so với năm 2018; qua đó chỉ thực hiện được 38% và 8% kế hoạch cả năm.

Đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của FICO là 3.471 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.741 tỷ đồng, giảm gần 15%; tài sản dài hạn là 1.730 tỷ đồng, tăng 30%.